Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
WS Webstorm
ทำไมยังต้องมีการระดมสมองเพื่อการวางแผนอีกในเมื่อคุณมี Webstorm
          Webstorm เป็นระบบโปรแกรมซอฟแวร์ออนไลน์เครือข่ายทางสังคมของ Brightidea ที่ใช้ในการระดมความคิดสร้างสรรค ที่หลากหลายและประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆในการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร Webstorm เป็นระบบโปรแกรมเครือข่ายทางสังคมที่มีความคล่องตัวและขยายเติบโตตามจำนวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไม่จำกัด จึงทำให้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการบริหารจัดการนวัตกรรมความคิดใหม่ๆที่สร้างสรรค์และกระบวนการวางแผนและปฎิบัติการทางธุรกิจ จากองค์ความรู้ขององค์กรและความคิดใหม่ๆจากกลุ่มคนจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ Webstorm สามารถระดมความคิดที่หลากหลาย และรวบรวมบริหารจัดการความคิดของพนักงาน ลูกค้าและบุคคลอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทำไมต้อง Webstorm

          เพราะเราแตกต่างจากระบบโปรแกรมอื่นๆในการบริหารจัดการนวัตกรรมความคิดใหม่ ที่เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้ยาก Webstorm มีฟังก์ชั่นในบริหารจัดการที่คล่องตัวและขยายปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย โดยมีส่วนต่อประสานงานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยีที่ทัน สมัยที่สุดในการปรับลดและขยายเครือข่ายและความคล่องตัวของ โปรแกรมที่เลือกได้จากแบบ Template ที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งที่มีการถูกออกแบบอยู่แล้วและทำขึ้นมาใหม่ ซึ่งสามารถที่จะขับเคลื่อน โครงการและแผนงาน บริหารนวัตกรรมทุกประเภท

การรวบรวมและระดมความคิด Collect and Crowdsource Ideas

Idea Submission ฟังก์ชั่นการนำเสนอความคิด ผ่านแบบโครงร่าง Innovation Platform
Idea Versions ฟังก์ชั่น การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไข Edit and Track Change
Comment on Ideas ฟังก์ชั่นให้ผู้มีส่วนรวมแสดงความคิดเห็น และไอเดียต่างๆของตัวเองและของผู้อื่นพร้อมรายละเอียด
Multiple voting method ฟังก์ชั่นการโหวตและจัดระดับความสำคัญของการโหวตอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีระดับการโหวต ขึ้น หรือ ลง Promote Vote โหวตแบบให้รางวัล Chip Vote หรือ จำกัดในการโหวต Restricted Vote "Genius"Function ฟังก์ชั่นที่ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมที่จะแชร์ความคิด Idea ความคิดเห็น Comment และ แม้กระทั่ง โหวต Vote ทั้งของตัวเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การสร้างเครือข่ายร่วมมือ Collaborate Network

Personal user profile  ผู้ใข้จะมีหน้าประวัติของแต่ละคนซึ่งร่วมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล Personal Information, สถิติผู้เข้าร่วม Participation Stat, หัวข้อปฎิบัติการ Action Items, กิจกรรมต่างๆ Activity, ฟังก์ชั่นการใส่ข้อมูล Feed in และ รายชื่อเครือข่ายผู้เข้าร่วม Personal collaborator network เป็นต้น
Private messaging  ฟังก์ชั่นเฉพาะเพื่อความรวดเร็วในการส่งข้อความถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
Collaborator network  ผู้ใช้สามารถเชิญบุคคลที่ต้องการหรือเกี่ยวข้องเข้ามาเสริมเพิ่อความร่วมมือที่ดีขึ้น
RSS feed with micro-blogging    ฟังก์ชั่นเครือข่าย RSS ช่วยให้ผู้มีส่วนรวมทราบข่าวล่าสุด และ ข้อความใหม่ที่พึ่งเข้ามาได้แบบ Social Online feed ทันที
Recognition and Reputation  ฟังก์ชั่นการให้รางวัลและ ระบบการให้แต้ม และ เหรียญรางวัล Token Badges สำหรับผู้ที่ติดอันดับให้การสนับ

 

การบริหารจัดการความคิดที่หลากหลาย Managing Ideas
Metric and reporting  ฟังก์ชั่นที่ช่วยในการจัดทำรายงานที่ส่งข้อมูลได้รวดเร็วและแบบเห็นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที
Admin Idea collection  ฟังก์ชั่นที่ช่วยในการ Drag and Drop ความคิด ความเห็นทั้งหลาย ซึ่งเก็บรวบรวมในรูปแบบ กลุ่มเอกสาร Folder โดยจะช่วยในการจัดเก็บได้เร็วและง่ายต่อการใช้งาน
Link or merge idea  ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อแนวคิดทั้งหลาย link ideas การควบร่วมแนวคิด Merge ideas
Assign Proposal     ฟังก์ชั่นการโอนข้อมูล เข้าสู่ ข้อเสนอ Proposal เพื่อ การพัฒนาและติดตามประเมิณผลต่อไปในอนาคต
Create project ฟังก์ชั่นการบริหารโครงการนวัตกรรมทั้งหลายและการนำเสนอแนวคิด Ideas ที่พร้อมจะนำไปใช้ในการดำเนินการในแต่ละโครงการโดยผ่าน โปรแกรม Pipeline ระบบการบริหาร ติดตามและประเมินผลโครงการ

ดังนั้น Webstorm จึงกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือกันอย่างกระตือรือร้นและเกิดผลิตผลของความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ